Domů / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Internetový obchod na internetové prezentaci www.zrcadla.cz provozuje firma Amirro, s. r. o., se sídlem Křižíkova 1859, 250 88 Čelákovice, IČO: 25130650, DIČ: CZ25130650 (dále jen provozovatel).


Ochrana osobních dat
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb. Provozovatel prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, které získá od svých zákazníků, nebude sdělovat třetím osobám a bude je využívat výlučně pro potřebu obchodního styku se svými zákazníky. Současně se provozovatel zavazuje na žádost registrovaného uživatele provést vymazání jeho registrovaných údajů.

Doprava, dopravné
K rozesílání zásilek je využíváno převážně dopravní služby Gebrüder Weiss (GW). Řidiči GW obvykle volají předem. Termín dodání se může měnit při mimořádných a nepředvídatelných případech. Čas rozvozu je Po - Pá od 8 do 17 hod. Vaše dotazy ohledně termínu nebo času dodání (po potvrzení termínu z e-shopu Amirro) dopravní služba zodpoví na tel. 224 726 222 v pracovní dny od 8 do 16 hod. Nezapomeňte oznámit, že jste zákazníkem firmy Amirro. Celková cena zásilky se skládá z ceny zboží a ceny dopravného, které je uvedeno v objednávkovém formuláři.

Termín dodání
Po obdržení objednávky zasíláme e-mailem zákazníkovi její potvrzení včetně informace o termínu expedice. Při platbě na dobírku zboží odesíláme nejčastěji druhý den od obdržení objednávky, při všech ostatních způsobech po zobrazení platby na našem bankovním účtu. Přepravní služba zásilku doručuje zpravidla do 24 hodin od převzetí k dopravě.

Převzetí zásilky
Objednané zboží je doručeno na zákazníkem zadanou adresu doručení, případně je možno si ho vyzvednout osobně v expedičním skladu výrobního závodu Amirro s.r.o. v Čelákovicích na adrese Křižíkova 1859 (otevírací doba: Po - Pá 7 - 15:30h). Doporučujeme zboží ihned po převzetí řádně prohlédnout a zkontrolovat. Zjevně poškozené zboží nepřebírejte a neprodleně nás informujte. Pokud zjistíte vadu zboží po převzetí zboží, informujte nás nejpozději do 1 pracovního dne od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Platba
Zboží je hrazeno dle zvoleného způsobu platby při objednávce.

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, a to ve smyslu platných ustanovení § 443 - 446, resp. § 601 obch. z.

Zářuční doba
Záruční doba se řídí dle ustanovení Občanského či Obchodního zákoníku, minimální záruka je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávným používáním, mechanickým poškozením či opotřebením vzniklým obvyklým užíváním. Pokud není vystaven záruční list, postačuje kupujícímu doklad o zakoupení zboží.

Reklamace
Reklamace se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. Reklamace jsou přijímány v kamenné prodejně prodávajícího. Při reklamacích zasílaných kupujícím, bez předchozí dohody, poštou na dobírku, má prodávající právo zásilku odmítnout. Záruční doba se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace. V případě výměny za nový výrobek začíná běžet nová záruční doba. V případě neoprávněné reklamace bude zákazníkovi účtováno případné zpětné zaslání na jeno adresu.

Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo dle novely Občanského zákoníku č. 367/2000, odstavce 6, odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez zjevných známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu zaslat zpět na vlastní náklady, na adresu prodávajícího. Po obdržení vráceného zboží prodávající vrátí zákazníkovi peníze (pouze hodnotu zboží) bankovním převodem na uvedený účet zákazníka, případně mu peníze vydá v hotovosti na adrese kamenné prodejny prodávajícího. Provozovatel nenese odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za případné škody, vzniklé opožděným dodáním nebo nedodáním zboží.
 

Mimosoudní řešení sporů
V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřišit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2;          Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 

Platnost dat a ceny
Veškeré údaje na stránkách www.zrcadla.cz jsou nezávazné a podléhají potvrzení ze strany provozovatele. Obrázky nabízeného zboží jsou ilustrační. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Platná cena je ta, která je uvedena na objednávce.

Platnost obchodních podmínek
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2010 a vztahují se na obchodní případy realizované využitím www.zrcadla.cz